תוכנית הקפיצה החברתית אומרת דבר פשוט:
לכל הילדים מגיעה הזדמנות שווה בחיים!

גם אני דורש/ת מהממשלה החדשה להתחייב:

1. לקחת אחריות על ילדים מגיל לידה
2. להוביל מהפכה בחלוקת המשאבים לפריפריה
3. להציב את קידום המוביליות החברתית כיעד לאומי

חתמו על העצומה עכשיו!

    100 איש חתמו על העצומה!